NZa vraagt revalidatiezorg ouderen en eerstelijnsverblijf naar inkoopervaringen
De Nederlandse Zorgautoriteit start een monitor contractering eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatiezorg. De autoriteit roept zorgverzekeraars en zorgaanbieders die betrokken zijn bij de inkoop van deze zorg op om een vragenlijst in te vullen. Invullen kan tot en met 3 juli 2020. Dit meldt de NZa.
In de monitor contractering eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatiezorg gaat de NZa onderzoeken welke afspraken zorgaanbieders en zorgverzekeraars maken in de contracten en hoe dit proces verloopt. De monitor zal aanbevelingen bevatten voor het inkoop- en contracteerproces voor de komende jaren. Daarnaast kunnen de resultaten van de monitor een hulpmiddel zijn om het gesprek tussen zorgaanbieders, branchepartijen, beroepsverenigingen en zorgverzekeraars te faciliteren.
 

Juiste zorg op de juiste plek

Eén van de bredere ambities in de zorg is het realiseren van ‘De juiste zorg op de juiste plek’. Steeds meer mensen blijven langer thuis wonen, ook wanneer zij kwetsbaarder worden. Bij kwetsbare, thuiswonende mensen moet rekening worden gehouden met situaties waarin een (plotselinge, acute) zorgvraag ontstaat, waardoor iemand soms tijdelijk niet meer zelfstandig thuis kan wonen. In die gevallen kan het een uitkomst bieden om de patiënt tijdelijk op te nemen. Binnen de Zorgverzekeringswet bestaan twee vormen van tijdelijk verblijf voor cliënten die op dat moment niet aangewezen zijn op medisch-specialistische zorg. Dit zijn eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatiezorg.
 

Vragenlijst eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatiezorg

Bent u betrokken bij de inkoop van eerstelijnsverblijf  of geriatrische revalidatiezorg? Als zorgverzekeraar of als aanbieder? Dan roepen wij u op om onderstaande vragenlijst in te vullen. Wij horen graag uw ervaringen. Invullen kan tot en met 3 juli 2020!
 
 
 
Door: Nationale Zorggids