NZa kijkt naar financiële stimulans voor gepast gebruik en digitale zorg
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) kijkt op verzoek van de minister voor Medische Zorg naar de mogelijkheden die de bekostiging biedt om gepast gebruik van zorg en digitale zorg te stimuleren. In juli verwacht de NZa met een eerste advies te komen. Dit meldt de NZa.
Door de coronacrisis verandert ook de reguliere zorg. Veel zorg die voorheen in een behandelkamer plaats vond, blijkt ook digitaal te kunnen. Ook is een deel van de reguliere zorg niet door gegaan. Het is een uitdaging om deze zorg in te halen. Dat zal niet eenvoudig zijn. Reden te meer om kritisch te kijken waar we prioriteit aan geven.
 
Gelukkig biedt deze heftige periode zorgaanbieders en zorgverzekeraars ook de kans om in te zetten op gepast gebruik van zorg en digitale zorg. Digitaal waar het kan, face-to-face waar het moet. Maar ook een kritische blik op hoe we voor de zorg betalen. Betalen we alleen voor zinnige zorg die nodig is of betalen we eigenlijk ook voor zorg die geen of beperkt waarde toevoegt. Dit zijn belangrijke vragen om de zorg ook in de toekomst betaalbaar te houden. De corona- uitbraak biedt hier een kans om daar kritisch naar te kijken.
 

Het beste voor de patiënt

Iedere arts wil de beste zorg voor zijn patiënt. Op dit moment is het alleen zo dat we artsen niet belonen voor de beste zorg, maar per behandeling. Hoe meer operaties of ingrepen specialisten doen, hoe meer ze krijgen betaald. Dat moet anders. 
 
De NZa ziet al wel goede initiatieven, waarin zorgverzekeraars en ziekenhuizen afspraken maken om bepaalde zorg af te bouwen of zorg digitaal te leveren. Soms is dat onnodige zorg, of kan de zorg beter buiten het ziekenhuis plaatsvinden. Deze initiatieven verdienen breder navolging. Maar ook kan het zijn dat de patiënt zelf een stimulans nodig heeft om niet gebruik te maken van dure ziekenhuiszorg als het anders kan. Ook dat verdient aandacht
 

NZa bepaalt niet wat gepast gebruik is

De situatie is door de corona-uitbraak veranderd. Dat geeft ziekenhuizen, klinieken, specialisten en zorgverzekeraars ook de ruimte om het echt anders te gaan doen; het stimuleren van gepast gebruik van zorg. De Nederlandse Zorgautoriteit gaat niet in prestaties vastleggen wat gepast gebruik is.
 
Het Zorginstituut en Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) doen dat in overleg met de professionals, zorgverzekeraars en aanbieders. De NZa wil hen ondersteunen de goede ontwikkelingen die de afgelopen tijd zijn ingezet of versneld te bewaren om de zorg voor de toekomst betaalbaar te houden. Daarom onderzoekt de NZa hoe de financiële stimulansen in de zorg kunnen bijdragen aan die ontwikkeling. 
 
Door: Nationale Zorggids