Initiatief VGZ leidt tot doorbraak in wachtlijsten ggz Rotterdam

Wachtlijsten voor mensen met veel voorkomende aandoeningen zoals angst, depressie maar ook persoonlijkheidsproblematiek, zijn al jaren erg lang. Tot voor kort stonden er in Rotterdam maar liefst 700 VGZ-verzekerden op de wachtlijst. Coöperatie VGZ heeft vanuit haar rol de regie in handen genomen in de regio Rotterdam. Met inzet van een team deskundigen zijn gedurende een ‘transfer-tweedaagse’ alle wachtenden gebeld, is de zorgbehoefte in kaart gebracht waarna een passende matching heeft plaatsgevonden. Het blijkt een succesformule te zijn: ruim 90 procent van de wachtlijst is opgelost. Dit meldt VGZ.

Op initiatief van Coöperatie VGZ is begin februari van dit jaar de ‘Transfertafel’ opgericht: een plek waar vraag en aanbod samenkomen, dankzij een intensieve samenwerking tussen BuurtzorgT, CaleidoZorg, Fortagroep, HSK, Mentaal Beter en de Parnassia Groep. Gezamenlijk is een methodiek ontwikkeld om wachtlijsten op te schonen en vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen.
 

Transfertafel als oplossing voor wachtlijsten ggz

Cliënten die op de wachtlijst staan bij een zorgaanbieder met een lange wachtlijst, wordt een plek aangeboden bij een zorgaanbieder met een korte wachtlijst. Dit klinkt voor de hand liggend, maar is in de praktijk minder eenvoudig. Een zorgverzekeraar weet niet bij welke aanbieder een verzekerde op de wachtlijst staat, terwijl een zorgverzekeraar wel inzicht heeft in de ingekochte zorg per aanbieder, waardoor een cliënt sneller geholpen kan worden bij een andere aanbieder. Ook onder de zorgaanbieders werden - tot op heden- de wachtlijsten niet gedeeld.
 
Privacywetgeving bemoeilijkt op dit vlak de oplossingsmogelijkheden. Met de oprichting van de Transfertafels en vasthoudendheid van de initiatiefnemer, hebben de ggz-aanbieders de stap gezet door hun wachtlijsten te delen, anderen mee te laten denken met mogelijke alternatieven voor hun client en te starten met doorverwijzen naar een andere aanbieder. Een mooie eerste stap, maar versnelling bleek nodig om daadwerkelijk een doorbraak te realiseren. Om deze reden is de zogenoemde transfer-tweedaagse geïnitieerd. 
 

Transfer-tweedaagse 

Op 16 en 17 juli kwam een team van tien behandelaren van ggz-aanbieders uit de regio Rotterdam bij elkaar, met als doel het opschonen van de wachtlijsten. Hiervoor zijn alle dossiers gescreend en zijn, via telefonisch contact, de zorgbehoeften van alle cliënten op de wachtlijsten opnieuw in kaart gebracht. Via dit hernieuwde contact bleek dat een aantal cliënten al zorg ontvangt, geen zorgvraag meer had of direct zorg kon krijgen bij één van deelnemende ggz-aanbieders.
 
Deze nabelronde én matching bleek een groot succes. Dankzij de bijzondere tweedaagse, waar het belang van de cliënt voorop stond, is zichtbaar resultaat behaald: de wachtlijsten voor geestelijke gezondheidszorg, is met 90 procent gekrompen. 
 

Patiëntorganisatie MIND enthousiast

Patiëntenorganisatie MIND is zeer enthousiast over de samenwerking. "Het transparant maken van de wachtlijsten, maar ook het daadwerkelijk patiënt voor patiënt op zoek willen gaan naar een oplossing, blijkt een succesfactor. Fijn dat VGZ zich niet heeft neergelegd bij de eerste tegenslagen en weerstand, maar daadwerkelijk een doorbraak heeft gerealiseerd. We doen een oproep aan alle ggz-instellingen en verzekeraars om op basis van dit voorbeeld aan de slag te gaan’" aldus Marjan ter Avest directeur/bestuurder MIND. 
  
Marloes van Dongen, Manager Zorginkoop GGZ bij Coöperatie VGZ: “Wat een bijzonder proces was dit … En wat voelt het dan goed om te zien dat we als verzekeraar daadwerkelijk het verschil kunnen maken. Samen met innovatieve aanbieders, betrokken bestuurders, een persoonsgerichte benadering en onze wijze van inkoop, is het ons gelukt om patiënten sneller aan behandeling te helpen. Daar doen we het allemaal voor!”  
 

Vasthoudendheid als sleutel 

Om te zorgen dat de wachtlijsten niet opnieuw ontstaan blijft vasthoudendheid van belang. Het is goed om als ggz-aanbieder, continue aan de slag te zijn met wachtlijsten en deze maandelijks op te schonen. Regelmatig nabellen, alternatieven voordragen of actief doorverwijzen is daarbij cruciaal. Daarnaast is meer alertheid nodig op de vraag of specialistische zorg noodzakelijk is, of dat alternatieven beter passen: ‘de best passende zorg, tijdig en op de juiste plaats voor de cliënt.’ 
 

Verbeterde screening draagt bij aan zinnige zorg 

De transfer-tweedaagse, de vernieuwde samenwerking én de plannen die met de bestuurders gemaakt zijn om een verbeterde screening aan de voorkant te gaan organiseren, zijn een afgeleide van de zinnige zorg strategie van Coöperatie VGZ. Om de zorg op de lange termijn toegankelijk te houden is het essentieel om samen met zorgaanbieders te blijven vernieuwen.
 
Door: Nationale Zorggids