Alleen uitbreiding vergoeding combinatietherapie CF bij prijsreductie

De vergoeding van de in combinatie te gebruiken geneesmiddelen Symkevi en Kalydeco moet niet worden uitgebreid. De combinatietherapie wordt nu al voor een specifieke groep patiënten met cystische fibrose, maar dat moet door de grote onzekerheid over de effectiviteit op de lange termijn niet worden verbreed naar andere patiëntengroepen. Zorginstituut Nederland adviseert minister Tamara van Ark voor Medische Zorg om eerst afspraken te maken over gepast gebruik en om te onderhandelen over de prijs van de medicijnen. Dit meldt Zorginstituut Nederland. 

De standaard symptomatische behandeling van taaislijmziekte bestaat onder meer uit het bestrijden van klachten zoals luchtweginfecties, het kiezen van optimale voeding en het verbeteren van de conditie. Het Zorginstituut concludeert dat de medicijnen Symkevi en Kalydeco een meerwaarde kunnen hebben ten opzichte van de standaardbehandeling bij een specifieke groep CF-patiënten in de leeftijd van 12 jaar en ouder.

Niets bekend over langetermijneffecten

De effectiviteit en toegevoegde waarde van deze geneesmiddelen is echter alleen aangetoond bij een relatief korte behandelduur, omdat er geen gegevens bekend zijn over de effecten op de langere termijn in termen van overleving en kwaliteit van leven. Bovendien zijn de uitkomsten van de kosteneffectiviteitsanalyse erg ongunstig: de kosten per gewonnen levensjaar bedragen minimaal 376.060 euro per gewonnen levensjaar van goede kwaliteit. 

Door: Nationale Zorggids