Bestuursvoorzitter CIZ wordt interim-voorzitter raad van bestuur CAK

Hans Ouwehand is per 1 september 2020 op interim-basis gestart als voorzitter van de raad van bestuur van het CAK. Hij volgt Danielle van der Vliet op, die sinds september 2019 aan het roer stond. Dit meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. 

Ouwehand is momenteel voorzitter van de raad van bestuur van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en zal in die functie voor een dag in de week verbonden blijven aan het CIZ. Daarvoor was hij vicevoorzitter raad van bestuur bij dezelfde organisatie. Eerder vervulde Ouwehand meerdere functies op directieniveau bij diverse organisaties

Eigen bijdrage

Het CAK stelt onder meer de eigen bijdragen vast die mensen moeten betalen voor hun zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Wet langdurige zorg (Wlz). Ook betaalt het CAK namens de zorgkantoren de zorgaanbieders die langdurige zorg geleverd hebben.

Boetes voor onverzekerden

CAK deelt eveneens boetes uit als iemand geen zorgverzekering heeft. Eerst stuurt de instelling een brief met het verzoek tot aanmelding. Sluit iemand niet binnen drie maanden een zorgverzekering af, dan volgt een boete van 402,24 euro. Na twee boetes (van 402,24 euro per stuk) meldt het CAK de niet-verzekerde aan bij een zorgverzekeraar. Het CAK houdt dan 12 maanden premie in op de inkomsten.

Door: Nationale Zorggids