Normal_geld

De zorg voor kinderen met complexe lichamelijke beperkingen (intensieve kindzorg) is maatwerk, maar volgens Zorgverzekeraars Nederland zou de vergoeding daarvan dat niet moeten zijn. Uitgangspunt moet zijn dat de vergoeding van deze zorg voor iedereen gelijk is. Dit zegt de koepelorganisatie van zorgverzekeraars omdat er een discussie over gaande is: welke intensieve kindzorg wordt wel vergoed en welke niet? Indicaties verschillen nu nog te veel. Dit meldt ZN. 

De Tweede Kamer liet zich hier op maandag 7 september over informeren tijdens een rondetafelgesprek. Zorgverzekeraars Nederland was hierbij aanwezig, samen met de beroepsvereniging van verpleegkundigen, andere zorgprofessionals, belangenbehartigers en ouders van kinderen die intensieve kindzorg nodig hebben.

Indicerend verpleegkundige

ZN is van mening dat intensieve kindzorg na een goed, objectief en zorgvuldig proces al dan niet toegekend kan worden. Omdat geen kind exact dezelfde zorgvraag heeft, komt een indicerend verpleegkundige thuis bij gezinnen om de hoeveelheid zorg vast te stellen. Echter, de normen hiervoor verschillen per beroepsvereniging van de verpleegkundige. Zorgverzekeraars zien dus onterecht grote verschillen tussen indicaties. Kinderen die zorg krijgen via een persoonsgebonden budget vanuit de Zorgverzekeringswet worden soms ruimer geïndiceerd dan kinderen die geïndiceerd worden voor zorg in natura. 

Eenduidigere indicatiestelling

“Zorgverzekeraars hebben op hun beurt de wettelijke taak om te toetsen of er bij de indicatie sprake is van gepaste zorg én of deze zorg voor vergoeding vanuit de Zorgverzekeringswet in aanmerking komt. Zij kennen vervolgens op basis daarvan een aantal uren persoonsgebonden budget toe uit de Zorgverzekeringswet”, aldus ZN. Strookt iets niet, dan gaat de verzekeraar het gesprek aan met de indicerend verpleegkundige. Verzekeraars mogen het geïndiceerde aanpassen. Dat kan een grote impact hebben op het gezin en daarom pleit ZN voor een eenduidigere indicatiestelling en meer duidelijkheid voor ouders.

Door: Nationale Zorggids