Normal_geld__pennen__contract__afspraak

Voor het aanvragen van zorg en begeleiding in huis of dicht bij huis kunnen inwoners terecht bij de gemeente. Bijvoorbeeld om huishoudelijke hulp thuis voor ouderen aan te vragen. Of begeleiding, therapie en logeeropvang voor kinderen en jongeren. Het nieuwe meldpunten ‘vermoeden zorgfraude’ helpt om oneerlijk gebruik door inwoners of zorgaanbieders tegen te gaan. Dit meldt de gemeente Gouda. 

“Ik heb groot vertrouwen in het grootste deel van onze zorgaanbieders en zorggebruikers”, zegt wethouder Corine Dijkstra. “Maar het komt helaas ook voor dat zorggeld onrechtmatig wordt besteed, zo blijkt onder andere uit onderzoek van het landelijke Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ). Ik kan en wil dat niet voor mijn verantwoording nemen.” De regionale inkooporganisatie werkt om die reden al een tijd aan een programma dat kijkt naar de rechtmatigheid en de kwaliteit van de zorg. Onderdeel van dit programma is het meldpunt ‘vermoeden zorgfraude’ dat deze week van start gaat.

Melding maken

Het meldpunt is ingericht voor inwoners, zorgaanbieders, verwijzers en scholen afkomstig uit Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas. Zij kunnen via de website van hun gemeente een melding maken van (mogelijk) onjuist gebruik van het persoonsgebonden budget of zorg in natura. Mogelijke situaties die kunnen wijzen op zorgfraude zijn onder meer aanbieders die zorg declareren zonder dat er zorg is geleverd, zorgaanbieders die klachten over de kwaliteit van de geleverde zorg niet oppakken, budgethouders die zorg laten betalen die niet is geleverd en aanbieders die meer zorg leveren dan nodig is.

Wie een melding wil maken, kan dat hier doen

Door: Nationale Zorggids