Maandelijkse zorgpremie 2021 geraamd 123 euro

Het kabinet maakte op Prinsjesdag haar raming voor de zorgpremie bekend. Voor 2021 is het maandelijkse bedrag geraamd op 123 euro per maand, Dit betekent een groei van enkele euro’s per maand. Dit meldt Rijksoverheid. 

Uiterlijk in november 2020 wordt de officiële premie vastgesteld door zorgverzekeraars. Eigen risico blijft ook in 2021 385 euro. De zorgtoeslag wordt komend jaar verhoogd met 44 euro voor alleenstaanden en 99 euro voor meerpersoonshuishoudens. 

Door: Nationale Zorggids