Normal_geld__pennen__contract__afspraak

De extra kosten die met name ziekenhuizen in de eerste helft van 2020 hebben gemaakt voor zorg aan coronapatiënten, wordt grotendeels gecompenseerd door het uitvallen of uitstellen van veel niet-spoedeisende reguliere zorg in die periode. Dit concludeert Zorginstituut Nederland in een eerste raming van de kosten voor de basisverzekering over het tweede kwartaal van 2020. 

De totale kosten van de medisch-specialistische zorg (msz) stegen door corona in het eerste halfjaar van 2020 met 8,8 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Bij kaakchirurgie, overige ziekenhuiszorg en extramuraal werkende specialisten daalden de kosten met 9,6 procent. 

Daling kosten mondzorg en paramedische zorg

Tandartspraktijken gaven aan een flinke afname te zien van het aantal consulten, 16,4 procent minder dan in de eerste helft van 2019. Dit komt omdat tandartsen hun praktijken tijdens de lockdown gesloten hielden, behalve voor spoedzorg. In de paramedische zorg leidde de sluiting van fysiotherapie- en oefentherapiepraktijken tot een daling van de gedeclareerde kosten met 6,2 procent ten opzichte van het eerste halfjaar  van 2019.

Kosten huisartsenzorg stegen met 11,9 procent

Door corona daalde in de eerste zes maanden van 2020 ook het aantal huisartsconsulten. Toch blijkt uit de beschikbare cijfers een stijging van de gedeclareerde kosten voor huisartsenzorg met 11,9 procent. Een oorzaak voor deze stijging is een toename van het aantal consulten voor luchtweginfecties. Die duurden gemiddeld ook wat langer, wat tot hogere kosten heeft geleid. Een andere verklaring is de financieringsmaatregel van de overheid om huisartsen te compenseren voor de afname in consulten tijdens de eerste coronagolf.

Kostenstijging basispakket blijft beperkt

Uit het totaalbeeld van de verwachte kostenontwikkelingen tot en met het tweede kwartaal van 2020, kan het volgens het Zorginstituut de voorlopige conclusie worden getrokken dat de coronagerelateerde kosten voor het basispakket worden gecompenseerd door uitval of uitstel van andere, reguliere zorgvormen.

Door: Nationale Zorggids