NZa haalt belemmering voor maken van dure apotheekbereiding weg

Vanaf 2021 is het mogelijk om voor dure apotheekbereidingen een add-on prestatie vast te stellen. Het gaat om bereidingen waarbij de (ziekenhuis)apotheek zelf vanuit grondstoffen een geneesmiddel bereidt. Daarmee trekt de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) de bekostiging van dure apotheekbereidingen gelijk met de bekostiging van dure geregistreerde geneesmiddelen en vormt deze geen onnodige belemmering meer voor het maken van een dure apotheekbereiding. De declaratie hiervan is alleen toegestaan als de ontwikkeling, bereiding en inzet valt binnen de geldende wet- en regelgeving waarop toezicht wordt gehouden. Dit meldt de NZa. 

Binnen de medisch-specialistische zorg wordt de geleverde zorg (waaronder de kosten voor geneesmiddelen) bekostigd met dbc-zorgproducten. Voor dure geneesmiddelen bestaat een uitzondering. Hiervoor kunnen partijen een add-on prestatie aanvragen. Via een add-on prestatie kunnen de kosten voor dure medicatie los in rekening gebracht worden, naast een dbc-zorgproduct.

Geen handelsvergunning nodig

Een huidige voorwaarde voor het vaststellen van een add-on prestatie voor een geneesmiddel is dat er sprake moet zijn van een handelsvergunning in Nederland. Hierdoor kunnen ‘dure’ apotheekbereidingen nu niet als add-on worden aangemerkt, die hebben namelijk geen handelsvergunning. Per 2021 vervalt deze voorwaarde en kunnen partijen een aparte prestatie hiervoor aanvragen.

Door: Nationale Zorggids