Normal_logo_logo_dsw

De zorgpremie van DSW is in 2021 6,50 euro per maand duurder dan in 2020. Dit heeft volgens de verzekeraar te maken met de almaar groeiende zorgkosten en het gebrek aan reserves, meldt DSW. 

De belangrijkste redenen voor de groei van de zorgkosten zijn de loon- en prijsstijgingen in de zorg en een toenemend gebruik van dure, vaak innovatieve, specialistische geneesmiddelen. Dit verklaart 4,50 euro van de premiestijging.

Geen verdere afbouw reserves

In de premie van 2020 heeft DSW 2 euro op maandbasis per premiebetaler aan de reserves onttrokken om de premiestijging te beperken. Gelet op de reservepositie van DSW is er geen ruimte de reserves in 2021 opnieuw af te bouwen. Dit verklaart 2 euro van de premiestijging.

Invloed van corona

De totale zorgkosten voor 2020 lijken als gevolg van corona beperkt te stijgen. Vooralsnog worden de coronagerelateerde kosten grotendeels gecompenseerd door lagere kosten voor de reguliere zorg. Hoewel de ontwikkeling van zorgkosten in 2021 met meer onzekerheden omgeven is dan in andere jaren, kiest DSW ervoor om ook dit jaar al op de 4e dinsdag van september de zorgpremie bekend te maken.

Eigen risico voor DSW-verzekerden blijft 375 euro

Het eigen risico blijft voor DSW-verzekerden gehandhaafd op 375 euro en blijft daarmee 10 euro lager dan wettelijk is bepaald. Door een lager eigen risico te hanteren, wil DSW duidelijk maken voorstander te zijn van een eerlijkere verdeling van zorgkosten tussen chronisch zieke en gezonde mensen.

Door: Nationale Zorggids