Normal_ziekenhuisbed

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) schaalt het crisisoverleg op met ziekenhuizen, zorgverzekeraars en het Landelijk Coördinatiepunt Patiënten Spreiding (LCPS) over de toegankelijkheid van coronazorg en reguliere zorg. Ook gaat de NZa de gevolgen voor de toegang voor patiënten tot reguliere zorg nog intensiever monitoren. Dit meldt de zorgautoriteit. 

Het aantal ziekenhuisopnames vanwege corona loopt op. Dat is alarmerend, aldus de NZa. De druk op de rest van de zorg neemt hierdoor toe. Dit kan opnieuw leiden tot langere wachttijden, tot grote zorgen van de zorgautoriteit.

“Tijdens de eerste golf hebben veel mensen niet de zorg gehad die zij nodig hadden. Mensen hebben hierdoor, soms ernstige, gezondheidsschade opgelopen. We moeten met elkaar koste wat kost voorkomen dat de reguliere zorg nog een keer zo sterk wordt afgeschaald. Maar als we nu niet ingrijpen is dat wel een realistisch scenario.”

Afspraken over doorgang reguliere zorg

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben per ROAZ regio afspraken gemaakt over de doorgang van de reguliere zorg tijdens een mogelijke tweede coronagolf. De NZa verwacht van hen dat zij hun samenwerking met onverminderde intensiteit voortzetten en dat zij zich blijven inzetten om coronazorg en reguliere zorg zoveel mogelijk naast elkaar te blijven leveren. Dit vraagt van hen dat zij voorrang blijven geven aan urgente en passende zorg en dat ze maatregelen nemen die passen bij de ontwikkeling in hun regio.

Contact met huisarts

Mensen met gezondheidsklachten moeten contact kunnen blijven opnemen met hun huisarts. Die kan dan in overleg met  de patiënt bepalen wat nodig is, ook als er een verwijzing naar het ziekenhuis nodig is. Mochten mensen lang moeten wachten, kunnen ze met hun zorgverzekeraar bespreken waar ze het snelst terechtkunnen. Daarnaast is het van groot belang dat mensen opletten en zich houden aan de maatregelen van de overheid, aldus de NZa.

Door: Nationale Zorggids