Normal_ziekenhuis_ziekenhuisbed_patient

FNV Zorg & Welzijn wil dat de overheid werknemers in zorg en welzijn, die door het gebrek aan persoonlijke beschermingsmiddelen besmet zijn geraakt met corona, schadeloos stelt. “De overheid moet er alles aan doen om haar burgers te beschermen, maar heeft dit nagelaten”, aldus de vakbond. 

Zorgprofessionals werden blootgesteld aan een beroepsziekte en de geldende richtlijnen bleken achteraf vanwege schaarste niet veilig genoeg. “De overheid heeft de politieke verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de werknemers bovendien neergelegd bij RIVM-directeur Jaap van Dissel. De overheid had meteen moeten handelen naar covid-19 als erkende beroepsziekte.”

Juridische stappen

FNV onderzoekt of juridische stappen kunnen worden genomen, omdat de vakbond van mening is dat de overheid te weinig heeft gedaan om bescherming te bieden aan werknemers in de zorg. En omdat de richtlijnen van het RIVM, waar werkgevers zich op baseren, geen rekening houden met de arbowet. In de afgelopen vijf maanden is er regelmatig overleg geweest tussen het ministerie van Volksgezondheid met de vakbonden, waarbij FNV ook continu op de arbowetgeving heeft gewezen.

Schadeloosstelling

De advocaten van de vakbond zijn diverse mogelijkheden aan het onderzoeken om een schadeloosstelling te kunnen vorderen op de staat. Eén ervan is het terugbetalen van het eigen risico van de zorgverzekering voor professionals in de hele zorg- en welzijnssector die op het werk zijn besmet en bijvoorbeeld kosten voor ziekenhuisopname hebben gemaakt. Daarnaast wil FNV dat er vanuit de overheid een fonds komt waar iedereen die op het werk besmet is geraakt, financieel  wordt gecompenseerd. Een derde traject dat de bond wil onderzoeken is om nu alvast uit te werken hoe besmette medewerkers die op de lange termijn ziek blijven, of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken, hun loon doorbetaald krijgen.

Door: Nationale Zorggids