Normal_portemonnee

De afschaffing van de collectiviteitskorting per 2023 valt zorgverzekeraar Zilveren Kruis rauw op het dak. Volgens de verzekeraar blijkt uit eerder onderzoek – nota bene door de minister voor Medische Zorg – dat het aantal collectiviteiten met zorginhoudelijke meerwaarde stijgt. Dit meldt Zilveren Kruis. 

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis noemt het besluit van minister Tamara van Ark overhaast. “Er is geen sprake van een serieuze evaluatietermijn, zoals gebruikelijk. De maatregel veegt de jarenlange investeringen in preventie en gezondheid voor werknemers, patiënten en chronisch zieken, senioren en mensen met een laag inkomen in een keer van de tafel”, zo stelt de verzekeringsinstantie.

Zorginhoudelijke meerwaarde

De afgelopen jaren zijn de collectiviteiten meer van zorginhoudelijke meerwaarde voorzien en is het aantal collectiviteiten met gebreken juist afgenomen. De toegenomen zorginhoudelijke collectiviteiten leiden volgens de verzekeraar tot meer maatschappelijke participatie, zelfredzaamheid, schuldpreventie en duurzame inzetbaarheid. “Naast de inhoudelijke afspraken is de collectiviteitskorting een belangrijk middel om binnen het collectief een breed draagvlak van zowel gezonde als minder gezonde verzekerden te creëren.” Zilveren Kruis is teleurgesteld in het besluit van de minister om deze korting binnen een paar jaar volledig af te schaffen.

Door: Nationale Zorggids