Normal_rss_entry-251014

Tientallen aanbieders van langdurige zorg hebben hun rechtszaak gewonnen tegen de zogeheten zorgkantoren van zorgverzekeraars. De zorgkantoren wilden een nieuw inkoopsysteem invoeren, dat erop neerkwam dat zorginstellingen een lagere basisvergoeding zouden krijgen. Het gekorte bedrag zouden ze vervolgens kunnen terugverdienen door verbetering van hun zorgverlening, bedrijfsvoering of duurzaamheid.

Onder de langdurige zorg valt onder meer de zorg voor ouderen in verpleeghuizen. In de sector bestond grote weerstand tegen het voornemen van de zorgkantoren. In het nieuwe systeem zouden aanbieders in 2021 als basistarief nog maar 94 procent betaald krijgen van de maximumtarieven die door de overheid worden vastgesteld. Dit jaar krijgen ze nog gemiddeld 96 procent.

Eenzijdige spelregels 

Zorgorganisaties vinden het onacceptabel dat ze minder betaald zouden krijgen, terwijl ze hun kosten zien stijgen en minimaal dezelfde kwaliteit moeten blijven leveren. Om de opslag binnen te halen, zouden ze bovendien extra inspanningen moeten leveren, wat ook weer leidt tot bijkomende kosten en administratie. Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), een van de 68 organisaties die de zaak steunde, noemde het "onbestaanbaar dat middenin de coronacrisis de spelregels eenzijdig en zonder draagvlak in de sector worden aangepast".

Onrechtmatig beleid zorgverzekeraars

De voorzieningenrechter in Den Haag is het met de zorgaanbieders eens. Het nieuwe beleid dat de zorgkantoren voor 2021 hadden opgesteld is onrechtmatig. De zorgkantoren moeten minimaal dezelfde tarieven blijven betalen als dit jaar, tenzij ze alsnog kunnen aantonen dat met het nieuwe systeem aan alle wettelijke eisen wordt voldaan. Tot nog toe ziet de rechtbank te weinig onderbouwing.

Deugdelijk onderzoek nodig

Een extra korting kan niet zomaar worden ingevoerd zonder "deugdelijk onderzoek". En dat hebben de zorgkantoren niet gedaan, aldus de rechter. Ze hebben ook niet onderbouwd waarom de zorg over de hele linie doelmatiger kan en waarom een kortingspercentage van 6 procent daaraan zou bijdragen. Volgens de rechter is bovendien voorbijgegaan aan de "wezenlijke verschillen" tussen zorgaanbieders, die werkzaam zijn in verschillende sectoren van de langdurige zorg.

De vijf zorgkantoren hadden volgens de rechtbank per sector moeten bekijken welke tarieven haalbaar zijn, in hoeverre de zorg doelmatiger kan en in hoeverre een korting op het basistarief op zijn plaats is.

Door: ANP