Normal_roken__sigaret__rookverbod

In de eerste vijf maanden van 2020 deden 2,5 keer zo veel mensen een poging om te stoppen met roken met hulp van de huisarts, dan in de eerste vijf maanden van het jaar ervoor. In januari 2020 was het aantal mensen dat met hulp van de huisarts wilde stoppen zelfs ruim drie keer zo hoog als in januari 2019. Dit blijkt uit onderzoek van Vektis aan de hand van het aantal stoppen-met-rokken-declaraties. 

Per persoon wordt maximaal één programma vergoed om te stoppen met roken met hulp van de huisarts. De voorlopige cijfers over de periode januari tot en met mei 2020 geven aan dat het in totaal om bijna 20.000 mensen gaat. Ter vergelijking: in heel 2019 waren iets meer dan 18.000 stoppers die hulp zochten.

Geen eigen risico

Een stoppen-met-rokenprogramma wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Sinds begin dit jaar brengen zorgverzekeraars geen eigen risico meer in rekening bij eerstelijns stoppen-met-rokenprogramma’s. De zorg wordt dus volledig vergoed. Mogelijk is dat één van de redenen waarom er zoveel meer stoppers zijn.

Ambitie 2020

In het Nationaal Preventieakkoord is de ambitie neergelegd dat 300.000 rokers in 2020 een serieuze stoppoging  doen en daarbij gebruikmaken van effectieve zorg. Effectieve zorg is gebaseerd op de richtlijn Behandeling Tabaksverslaving en Ondersteuning bij Stoppen met Roken, zoals aangeboden in de stoppen-met-rokenprogramma’s.

Door: Nationale Zorggids