Normal_portemonnee

Tientallen gemeenten en organisaties bekrachtigden dinsdag het pact ‘Op weg naar een schuldenzorgvrij Nederland’. Ze spreken er mee af dezelfde, succesvolle schuldenaanpakken te gebruiken. Hierdoor kunnen mensen hun schulden sneller afbetalen en kunnen gemeenten meer mensen met schulden helpen. Dit meldt Rijksoverheid. 

SchuldenlabNL staat aan de basis van het Schuldenpact. Dit landelijk samenwerkingsverband van publieke en private partners heeft tot doel om succesvolle, lokale schuldenaanpakken uit te breiden over het hele land. In de afgelopen periode werkte SchuldenlabNL samen met zorgverzekeraars en andere partijen waar vaak schulden ontstaan.

Toestroom schuldhulpverlening

De intensievere samenwerking komt op een belangrijk moment. Door de coronacrisis krijgen naar verwachting meer mensen te maken met ernstige financiele problemen. Vooral kwetsbare groepen worden door de coronacrisis hard geraakt. Het kabinet heeft recent extra geld beschikbaar gesteld om onder meer de gemeentelijke schuldhulpverlening toe te rusten voor een grotere toestroom van hulpvragen. Ook komt er extra inzet op het signaleren van armoede in gezinnen.

Schuldenaanpak versterken

Het kabinet heeft vanwege de coronacrisis met gemeenten en andere partijen afspraken gemaakt om de aanpak van schulden en armoede te versterken en te versnellen. Met de afspraken wil het kabinet bewerkstelligen dat mensen snel aan de bel trekken bij geldzorgen, weten waar zij welke hulp kunnen krijgen en zo problematische schulden voorkomen. Ze vormen een aanvulling op het Actieplan brede schuldenaanpak dat onderdeel is van het regeerakkoord. Het gaat om een veertigtal acties op tal van fronten om de schuldenproblematiek terug te dringen, gericht op preventie, snelle en effectieve schuldhulp en een zorgvuldige, maatschappelijk verantwoorde incasso.

Door: Nationale Zorggids