Normal_geld

Zorgverzekeraars mogen dit jaar de extra kosten van de corona-aanpak onderling verdelen, zegt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) naar aanleiding van vragen van de verzekeraars. Zonder onderlinge verdeling bestaat het risico dat de continuïteit van de zorg in gevaar komt. Dit meldt ACM. 

“Zorgverzekeraars moeten normaal gesproken zelf opdraaien voor financiële risico’s bij hun zorguitgaven. Dat geeft zorgverzekeraars een prikkel om doelmatig in te kopen, de zorguitgaven te beheersen en de premies zo laag mogelijk te maken. Daar hoort het onderling verrekenen van kosten niet bij”, zegt bestuursvoorzitter Martijn Snoep van de ACM.

“Maar 2020 is geen normaal jaar. De uitbraak van de coronacrisis heeft grote financiële gevolgen voor de zorg gehad en bij zorgverzekeraars uitzonderlijke onzekerheden over financiële risico’s veroorzaakt. Verzekeraars mogen daarom voor 2020 afspraken maken om de extra kosten van de corona-aanpak onderling te verdelen.”

Financiële steun zorgaanbieders

In een vroeg stadium van de coronacrisis hebben de verzekeraars gezamenlijk aan zorgaanbieders financiële steun gegarandeerd voor het wegvallen van reguliere zorg. Er zijn ook afspraken gemaakt over de vergoeding van extra kosten voor bijvoorbeeld aparte afdelingen voor coronazorg, het opschalen van ic-capaciteit en beschermingsmiddelen. Die steun was nodig om ervoor te zorgen dat patiënten tijdens en na de crisis zorg kunnen blijven krijgen en zorgverzekeraars aan hun zorgplicht kunne voldoen. Over de verdeling zijn toen geen afspraken gemaakt.

Concurrentieregels

Zonder onderlinge verrekening dreigen sommige zorgverzekeraars met aanzienlijk hogere kosten geconfronteerd te worden dan anderen, terwijl ze in hun individuele beleid voor 2020 weinig tot geen ruimte hebben om nog invloed op die kosten uit te oefenen. Normaal gesproken zijn afspraken over onderlinge financiële verrekening van kosten tussen zorgverzekeraars in strijd met de concurrentieregels, maar omdat 2020 een uitzonderlijk jaar is, is verrekening noodzakelijk, stelt ACM.

Door: Nationale Zorggids