Normal_oudere_rollator_ziekenhuis

Er gaat veel goed in de contractering van eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatiezorg (kortdurende zorg). Zorgaanbieders en zorgverzekeraars beoordelen het contracteerproces met een (ruime) voldoende, blijkt uit een monitor van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Verzekeraars en zorginstellingen staan positief tegenover experimenten. Dit biedt een mooie kans om het eerstelijnsverblijf en de geriatrische revalidatiezorg – en andere vormen van kortdurende zorg – verder te ontwikkelen. Dit meldt de NZa. 

De Zorgautoriteit ziet ruimte voor verbeteringen in de contractering van het eerstelijnsverblijf en de geriatrische revalidatiezorg. Zodat mensen met de juiste zorg langer thuis kunnen blijven wonen en de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg ook in de toekomst gewaarborgd blijft.

Zorgvraag centraal stellen

Verwacht wordt dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars in de contracten afspraken maken die de zorgvraag van patiënten (in een regio) centraal stellen. Op dit moment ziet de NZa dat nog maar beperkt. Ook ontbreken goede afspraken tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars over de organisatie en de kwaliteit van de kortdurende zorg. Dit komt onder meer door het ontbreken van een integraal kwaliteitskader met kwaliteitsstandaarden. De NZa roept beroeps- en branchepartijen op om aan de slag te gaan met het opstellen hiervan.

Gesprek over contractering verbeteren 

Ook zijn er kansen om het gesprek tussen de zorgaanbieder en verzekeraar te verbeteren. Inzicht in de onderbouwing van de tarieven door verzekeraars zorgt voor meer transparantie van de contractering. Het advies is ook om met elkaar in gesprek te gaan over de duur van het contract. Tot slot raadt de NZa de partijen ook aan om na te denken over het gezamenlijk inkopen van het eerstelijns verblijf en de geriatrische revalidatiezorg, de mogelijkheden van substitutie uit te breiden en in te zetten op experimenten over de sectoren heen.

Door: Nationale Zorggids