Logo_ggz_friesland

Sinds 1 november kunnen VGZ-verzekerden niet meer terecht bij GGZ Friesland. Bestaande patiënten met een verzekering bij VGZ (en haar merken IZA, UMC en Univé Zorg) kunnen hun behandeling gewoon doorzetten, maar nieuwe patiënten kunnen er voorlopig geen zorg meer krijgen. Dit omdat de zorginkoop voor dit jaar te krap is geweest en er geen ruimte meer is voor het aannemen van nieuwe patiënten, meldt GGZ Friesland. 

Wie zich in een crisissituatie bevindt of gedwongen opgenomen moet worden en verzekerd is bij VGZ, kan wel terecht bij de Friese ggz-instelling. Ook kunnen jongeren en patiënten die zich voor 1 november hebben gemeld er wel een behandeling krijgen.

Forste toename van patiënten 

“We zijn al langere tijd in gesprek met VGZ om tot een goede oplossing te komen voor de te krappe inkoop. De oorzaak van deze krappe inkoop richt zich vooral op een forse toename van het aantal patiënten die bij VGZ zijn verzekerd, de toenemende kosten en de intensivering van de zorg aan patiënten”, schrijft GGZ Friesland. Het gesprek met de verzekeraar is nog steeds gaande en heeft tot doel om de benodigde zorg vergoed te krijgen tot het einde van het jaar.

Door: Nationale Zorggids