Normal_rss_entry-256916

De premie van zorgverzekeraar VGZ gaat volgend jaar met 4,50 euro omhoog en wordt 124,45 euro per maand. Nu is dat nog 119,95 euro. Volgens de verzekeraar is de premiestijging ondanks de coronacrisis hiermee beperkt gebleven.

"Hiermee  is de stijging van de premie  van VGZ  lager dan  de premieverhoging die het ministerie van VWS op Prinsjesdag aankondigde", zegt bestuursvoorzitter Karien van Gennip van de Coöperatie VGZ. "Door al jaren in te zetten op zinnige zorg, samen met de partners in het Netwerk Zinnige Zorg, lukt het ons elk jaar weer een scherpe premie aan te bieden. Ondanks de coronacrisis zijn we er ook dit jaar in geslaagd om de stijging van onze premie voor 2021 te beperken. Onze stabiele premieontwikkeling hebben we mede door de inzet van onze reserves kunnen voortzetten."

VGZ heeft samen met de andere zorgverzekeraars in een vroeg stadium van de coronacrisis gezamenlijk aan zorgaanbieders financiële steun gegeven voor het wegvallen van de reguliere zorg. "Die steun was nodig om doorlopende (vaste) lasten op te vangen en om ervoor te zorgen dat patiënten tijdens en na de crisis zorg kunnen blijven krijgen." Zorgverzekeraars hebben ook extra kosten vergoed, die nodig waren om het aantal ic-plekken op te schalen, bescherming voor personeel te organiseren en speciale verpleegplekken voor revaliderende coronapatiënten te realiseren.

Door: ANP