Normal_geld1

De zorgkantoren zijn goed bezig om onrechtmatigheden en onzekerheden in de langdurige zorg terug te dringen, laat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) weten. Ook richten ze hun financiële processen steeds professioneler in. Daarnaast zetten zij goede stappen ten aanzien van het persoonsgebonden budget (pgb). Daar is de onzekerheid over de vraag of zorg geleverd is opgelost. De zorgkantoren stelden hiervoor samen met het ministerie van Volksgezondheid en de NZa een leidraad op. Steeds meer regio’s krijgen toegang tot het budgethoudersportaal. Het duurt waarschijnlijk nog drie jaar voordat alle budgethouders over zijn. Dit meldt de NZa. 

De totale kosten van de langdurige zorg waren in 2019 ruim 23,4 miljard euro. Hiervan is 22,6 miljard rechtmatig uitbetaald, stelt de NZa. 261 miljoen is echter onrechtmatig en gaat met name om onrechtmatigheden die zijn ontstaan bij de uitbetalingen van het pgb door de Sociale Verzekeringsbank.

Persoonsgebonden budget

De zorgkantoren spannen zich in om hun pgb-cliënten aan te laten sluiten op het budgethoudersportaal. In dit systeem kunnen pgb-houders hun zorgadministratie voeren. Ook de declaraties verlopen via dit portaal. De NZa is tevreden over de inzet van de zorgkantoren om hun regio’s hierop aan te sluiten. Dit voorkomt onrechtmatige besteding van het persoonsgebonden budget en geeft de zorgkantoren de mogelijkheid tot het uitvoeren van betrouwbare data-analyses.

Onrechtmatigheden mondzorg

Ook zijn er formele onrechtmatigheden voor mondzorg (76,2 miljoen euro). Op mondzorgdeclaraties voerden alle zorgkantoren formele controles uit. De NZa ziet dat de zorgkantoren goede stappen zetten om het proces van controle en goedkeuring van mondzorgdeclaraties beter vorm te geven. Wel moeten sommige kantoren nog stappen zetten om vast te stellen of de mondzorg feitelijk geleverd is aan hun cliënten.

Door: Nationale Zorggids