Normal_diabetes-528678_640

Zorgverzekeraars vinden het erg belangrijk dat verzekerden goede hulpmiddelenzorg ontvangen. De hulpmiddelen dragen bij aan het functioneren van bijvoorbeeld dove patiënten, patiënten met diabetes of incontinentie. Uitgangspunt is dat de hulpmiddelen die aangeboden worden goed werken en meteen gebruikt kunnen worden. Voor een optimale hulpmiddelenzorg wil Zorgverzekeraars Nederland in gesprek met patiëntenverenigingen, om problemen en klachten van patiënten te bespreken. Dit meldt Zorgverzekeraars Nederland. 

In de Zorgverzekeringswet (Zvw) staat beschreven welke hulpmiddelen voor vergoeding uit het basispakket in aanmerking komen. Welke hulpmiddelenzorg wordt vergoed, bepaalt de overheid. Verzekerden krijgen van hun zorgverzekeraar de hulpmiddelen die ze nodig hebben. De zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor de producten en de kwaliteit van de hulpmiddelen. Zij kopen de middelen in bij leveranciers, die hun producten weer inkopen bij fabrikanten. Zo is er een samenwerking met grote concerns, die veel ervaring hebben in de hulpmiddelenzorg.

Zorgverzekeraars Nederland vindt het belangrijk dat iedere patiënt de hulp krijgt die aansluit op de behoeften van de patiënt. Een grote groep van de verzekerden (80 procent) is tevreden over de aangeboden hulpmiddelen. Zorgverzekeraars Nederland roept mensen met klachten of problemen op om die te bespreken met hun zorgverzekeraars. Vervolgens kunnen die problemen in kaart gebracht worden en kan met alle partijen worden gekeken naar oplossingen, om zo de hulpmiddelzorg te verbeteren.

Door: Nationale Zorggids