Normal_coins-5379312_1920

Collectief VvAA verbindt en ondersteunt ruim 124.000 zorgverleners met kennis, advies en dienstverlening. De VvAA is van mening dat zorgverzekeraar CZ zo te werk gaat dat patiënten minder keuzevrijheid hebben voor zorgverleners. Dit meldt Skipr. 

De VvAA meent dat de zorgverzekeraar nog maar de helft vergoedt, als de verzekerde naar een niet-gecontracteerde fysiotherapeut gaat. De rest moet de verzekerde zelf betalen. 

Zorgverzekeraar CZ zegt dat ze geen nieuw beleid hebben en dat ze het restitutiepercentage voor 2021 alleen hebben veranderd voor de aanvullende verzekering en niet voor de basisverzekering. Dat percentage gaat van 75 procent naar 50 procent.

De VvAA betrekt het hinderpaalcriterium erbij, een artikel binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw), waarin staat dat de vergoeding van een zorgverzekeraar niet zo laag mag zijn dat een verzekerde daardoor niet naar niet-gecontracteerde zorgaanbieder kan gaan. Volgens CZ staat dat criterium los van de aanvullende verzekering.


Door: Nationale Zorggids