Normal_geld__portemonnee__muntgeld

Ieder jaar verandert de hoogte van de bestuursrechtelijke premie voor wanbetalers en de bestuurlijke boete voor onverzekerden. Voor komend jaar betalen wanbetalers die zes maanden geen zorgpremie hebben betaald een bedrag van 147,80 euro per maand en betalen aanhoudend onverzekerden tweemaal een boete van 426,24 euro. Dit meldt de Zorgverzekeringslijn. 

Een of twee maanden geen zorgpremie betalen maakt iemand niet meteen een wanbetaler. Dit is bij een betalingsachterstand van zes premies pas het geval. Dan meldt de zorgverzekeraar de verzekerde bij het CAK aan als wanbetaler. In 2021 moet die persoon maandelijks een bedrag afdragen van 147,80 euro.

De zorgverzekeraar meldt iemand pas weer af als wanbetaler, wanneer de volledige schuld is betaald, wanneer er een minnelijke of wettelijke schuldregeling is getroffen of wanneer de wanbetaler meedoet met de uitstroomregeling van de gemeente voor bijstandsgerechtigden. Wie de volledige schuld afbetaalt via een bestuursrechtelijke premie, ziet dat bedrag ingehouden worden op zijn loon of salaris.

Onverzekerd

Wie geen zorgverzekering heeft, moet zelf de zorgkosten betalen. Ook kan diegene een boete krijgen. Maar eerst volgt er een brief van het CAK. Wie dan gelijk een zorgverzekering afsluit, krijgt geen boete. Pas na de tweede brief komt er een boete aan te pas, die tot twee keer toe uitgeschreven kan worden.

Na twee boetes kan het CAK overgaan tot ambtshalve verzekeren als daarna nog steeds geen verzekering is afgesloten. De premie hiervoor is 142,08 en wordt een jaar lang op het loon of de uitkering ingehouden.

Door: Nationale Zorggids