Normal_politie1

De politie heeft maandag aanhoudingen verricht in een al langer lopend onderzoek naar fraude en valsheid in geschrifte bij Medisch Centrum Bernadotte, voorheen Gezondheidscentrum Medimel. In het onderzoek kwam ook fraude met indicatiestellingen door thuiszorgorganisaties aan het licht. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM).

In mei 2019 deed de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) aangifte tegen de directrice van Medisch Centrum Bernadotte in Utrecht. Naar aanleiding daarvan is een onderzoek gestart naar de gang van zaken in de huisartsenpraktijk aan de Bernadottelaan in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. De verdenking ontstond dat er declaraties bij zorgverzekeraars werden ingediend die niet klopten die vervolgens wel door de verzekeraars zijn betaald. Dit is aan te merken als oplichting en valsheid in geschrifte.

Voorgedaan als huisarts

Ook wordt de directrice ervan verdacht zich als huisarts te hebben voorgedaan, wat zij niet is, en in die hoedanigheid ook zelf consulten te hebben uitgevoerd met patiënten en recepten te hebben uitgeschreven. Hiermee zou ze artikel 96 van de Wet BIG hebben overtreden door een aanmerkelijke kans op schade voor de gezondheid van patiënten te veroorzaken.

Fraude met thuiszorg

Nadat de huisartsenpraktijk failliet ging, maakte de vrouw zich mogelijk weer schuldig aan oplichtingen en valsheid in geschrifte door via de vervolgens opgerichte thuiszorgorganisatie Dotte BV valse indicatiestellingen aan te leveren bij zorgverzekeraars en kosten te declareren terwijl er geen of minder thuiszorg was verleend. Daarna ging de verdachte in wederom een nieuw opgerichte thuiszorgorganisatie, Thuiszorg bij U, vermoedelijk verder met deze praktijken.

Zij en een mannelijke medeverdachte zijn aangehouden. De man is vermoedelijk betrokken bij de ten laste gelegde feiten ten aanzien van de thuiszorgorganisaties. Het onderzoek loopt nog en zal nog enige tijd vergen. Er is niet uitgesloten dat er nog meer aanhoudingen volgen.

Door: Nationale Zorggids