Normal_online_zorgverzekering_afsluiten

Wie van zorgverzekering wil wisselen, kan dat doen tot en met 31 december. De oude zorgverzekeraar moet voor 1 januari de opzegging binnen hebben. Een nieuwe verzekering hoeft echter niet meteen uitgekozen te worden. Verzekerden hebben nog tot 31 januari de tijd om een nieuwe polis uit te kiezen die dan met terugwerkende kracht ingaat op 1 januari. Dit meldt Overstappen.nl. 

In principe kan niemand tussen 1 februari en 31 december van het jaar overstappen, maar er zijn enkele uitzonderingen. Personen die middenin het jaar 18 worden, kunnen ook dan een verzekering uitkiezen. Wie uit het buitenland naar Nederland verhuist, heeft het recht op een zorgverzekering, ook in de zomer bijvoorbeeld. Heeft een verzekeraar de poliswaarden tussentijds aangepast, dan heeft een verzekerde het recht om een andere polis te kiezen.

Soms worden collectiviteitspolissen beëindigd en ook dan mag een nieuwe verzekering uitgekozen worden. Gaat iemand scheiden en staat diegene samen op de polis met de aanstaande ex, dan is tussentijds overstappen mogelijk. Tot slot mogen ook onverzekerden op ieder moment van het jaar een zorgverzekering uitkiezen, omdat deze verplicht is. 

Door: Nationale Zorggids