Normal_bank-note-209104_640

Zorgverzekeraars hebben vorig jaar allerlei regelingen getroffen om zorgaanbieders te compenseren voor de extra kosten en gemiste inkomsten door de coronacrisis. De zorgverzekeraars ontvangen als compensatie hiervoor een bijdrage uit het Zorgverzekeringsfonds van 1,2 miljard euro. Dit meldt Skipr. 

In de wet staat dat het Zorgverzekeringsfonds een extra uitkering doet aan zorgverzekeraars in uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer er een pandemie heerst. Daardoor kunnen zorgverzekeraars onvoorziene kosten van corona gedeeltelijk dekken. Wat een zorgverzekeraar ontvangt van het fonds is afhankelijk van de extra kosten die gemaakt zijn. Het fonds wordt gefinancierd met inkomensafhankelijke bijdragen en belastingen. De hoogte van de bijdrage is gebaseerd op een begroting van onderzoeksbureau Gupta. Het bureau schat dat zorgverzekeraars in 2020 en 2021 in totaal 1,7 miljard euro betalen aan coronazorg. De bijdrage uit het Zorgverzekeringsfonds zal naar alle waarschijnlijkheid zorgen voor hogere zorgpremies en belastingen. Het fonds wordt gefinancierd met inkomensafhankelijke bijdragen en belastingen.

Jaarcijfers

Zorgverzekeraars zullen in de komende tijd hun jaarcijfers over 2020 publiceren. Verwacht wordt dat er veel verschillen tussen diverse zorgverzekeraars zijn en dat de cijfers anders zijn dan verwacht, mede door de bijdrage uit het fonds. Wanneer naar voren komt dat de buffers toenemen, blijft dit geld beschikbaar voor zorg. Zorgverzekeraars investeren dat geld in onder andere kwaliteitsverbetering en vernieuwing van de zorg.

Aad de Groot, bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar DSW verwacht dat zorgverzekeraars over het jaar 2020 een heel positief resultaat realiseren. Wel denkt hij dat er een tekort zal ontstaan in het Zorgverzekeringsfonds, dat de komende jaren aangevuld moet worden. Het ministerie van Volksgezondheid zal om die reden waarschijnlijk de rekenpremie hoger vaststellen, dat wil zeggen, de basis voor de zorgpremie. 

Door: Nationale Zorggids