Normal_bank-note-209104_640

Vier gemeenten in Twente zijn begin dit jaar gestart met een nieuwe regeling uitstroom bijstandsgerechtigden (RUB). Nieuw aan deze regeling is dat er met twee zorgverzekeraars samengewerkt wordt, in plaats van met één. Zo kunnen bijstandsgerechtigden in de wanbetalersregeling met een schuld bij Zilveren Kruis al overstappen naar de gemeentepolis van Menzis, nog voordat hun schuld is afbetaald. Dit meldt Zorgverzekeringslijn. 

De nieuwe regeling is een vervolg op een al bestaande regeling die in Twente al een aantal jaren wordt uitgevoerd. Samen met zorgverzekeraar Menzis startte de gemeente Enschede startte in 2016 met de regeling uitstroom bijstandsgerechtigden. Later sloten meerdere Twentse gemeenten zich aan bij het initiatief en inmiddels hebben al 1100 inwoners deelgenomen aan de regeling. Een van de knelpunten van de toenmalige regeling is dat de regel alleen gold voor wie bij Menzis verzekerd is. Als gevolg daarvan werden bijstandsgerechtigden in de wanbetalersregeling met een andere zorgverzekeraar uitgesloten. Ook richtte de regeling zich niet op inwoners in de wanbetalersregeling. Daarom werd er gezocht naar een manier om de RUB toegankelijker te maken, zodat ook andere inwoners de mogelijkheid krijgen om van hun schulden af te komen. 

Zilveren Kruis is de op een na grootste aanbieder van zorgverzekeringen in Twente. Door de samenwerking met Zilveren Kruis kunnen deelnemende inwoners aan de RUB nu overstappen naar een andere zorgverzekeraar en hebben ze meer kans om hun schulden af te lossen. Daarnaast kunnen ze door middel van de gemeentepolis ook gebruikmaken van aanvullende zorg.

Voor het goed doorlopen van de uitstroomregeling is de voorwaarde dat er geen nieuwe schulden ontstaan bij de zorgverzekering. De regeling heeft de afgelopen jaren aangetoond dat de kans op nieuwe schulden flink afneemt, wanneer het eigen risico wordt herverzekerd. Daarom zal ook bij de nieuwe regeling de herverzekering een belangrijk onderdeel zijn.

Door: Nationale Zorggids