Normal_normal_ouderen_ouderenzorg-2

In Zoetermeer zijn verschillende zorgaanbieders een project gestart om ervoor te zorgen dat ouderen niet onnodig op de spoedeisende hulp terechtkomen of worden opgenomen in het ziekenhuis. De zorgaanbieders werken samen met de gemeente Zoetermeer en zorgverzekeraars CZ en Menzis. Het project wordt voor 100 patiënten gefinancierd door Menzis, CZ, Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid. Dit meldt Zorgverzekeraars Nederland. 

Er zijn steeds meer kwetsbare ouderen die aangeven dat ze acute zorg nodig hebben, terwijl de hulpvraag niet altijd helder is. Volgens huisarts Nicole Zwaga is het project juist bedoeld voor deze groep ouderen. Het Regionaal Expertisecentrum (REO) stelt twee bedden beschikbaar, zodat kwetsbare ouderen bij een opname hier terecht kunnen. Het REO kijkt dan samen met de huisarts naar de problemen van de patiënt, door middel van observatie en een screening. Het doel is om daar de oudere te helpen hun leven weer op de rails te krijgen, zonder dat ze opgenomen moeten worden in het ziekenhuis of terechtkomen op de spoedeisende hulp.

Door: Nationale Zorggids