Normal_pexels-pixabay-40568

Zorgverzekeraars Zilveren Kruis, CZ en Menzis willen dat er naast een zorgplicht ook een gezondheidsplicht ingevoerd wordt. Dit houdt in dat zorgverleners, verzekeraars, gemeenten en overheidsinstellingen verplicht zijn om te werken aan preventie van gezondheidsklachten en zich in te zetten voor een gezonde bevolking. Dit melden Skipr en Zorgwijzer. 

Op dit moment geldt er alleen een zorgplicht. Verzekeraars hebben de plicht om te zorgen voor goede en betaalbare zorg. De bestuursvoorzitters van de zorgverzekeraars vinden dat er nu teveel verantwoordelijkheid ligt bij het individu en volgens hen moet er meer aandacht komen voor preventie. Daarom pleiten ze voor invoering van een wettelijke gezondheidsplicht. Op deze manier moet er meer aandacht komen voor problemen als stress en overgewicht.

Volgens bestuurder Wenselaar van Menzis moet in alle bestaande zorgwetten een gezondheidsplicht worden ingevoerd: de Zorgverzekeringswet, de Wet Langdurige Zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wet publieke gezondheid en de jeugdwet.
 

Door: Nationale Zorggids