Normal_normal_stethoscoop

Hoewel Nederland een van de beste zorgstelsels van de wereld heeft, staat de gezondheidszorg voor grote uitdagingen. Dit komt onder andere door de groei van de ouderenzorg en het tekort aan zorgpersoneel. Om de zorg voor verzekerden toekomstbestendig te maken, is het volgens zorgverzekeraars nodig om meer in te zetten op preventie en samenhang van zorg. Dit melden ze in hun bijdrage aan de internetconsultatie over de discussienota ‘Zorg voor de toekomst’ van het ministerie van Volksgezondheid. Dit meldt Zorgverzekeraars Nederland. 

Zorgverzekeraars maken zich zorgen over de grote uitdagingen waar de gezondheidszorg de komende jaren mee te maken heeft. Het meest maken ze zich zorgen om de langdurige zorg, de duurste zorg in Nederland. Problemen hierbij zijn de groei van de zorg en het tekort aan zorgpersoneel. Ouderen langer thuis te laten wonen is een grote uitdaging. Zorgverzekeraars willen daarom dat er meer aandacht komt voor ouderenzorg in de discussienota.

Daarnaast willen de zorgverzekeraars een meer intensieve samenwerking met gemeenten en andere zorgaanbieders. Om dat te realiseren zijn belangrijke keuzes nodig, bijvoorbeeld over digitalisering de zorg en het aanbieden van passende zorg. Volgens hen moeten zorgpartijen meer ruimte krijgen om een betere samenhang te creëren tussen zorg en welzijn. Ze vragen hierbij de Rijksoverheid om terughoudend te zijn met grote wijzigingen in het zorgstelsel en nieuwe systemen. Het is belangrijk dat de uitdagingen binnen het huidige zorgstelsel alle aandacht en energie krijgen.

Door: Nationale Zorggids