Normal_zorgverzekering_geld_stethoscoop

In 2020 heeft 7 procent van de mensen afgezien van zorg vanwege de kosten. In 2016 lag dit percentage nog op 16 procent. Er is dus sprake van een dalende trend. De zorg waar het om ging betrof het afzien van een doktersbezoek, een medisch onderzoek of behandeling met medicijnen. Dit meldt Nivel dat onderzoek deed binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg.

Toegankelijkheid is een van de drie belangrijke pijlers van de Nederlandse gezondheidszorg. Dit houdt bijvoorbeeld in dat mensen die zorg nodig hebben, op tijd toegang krijgen tot zorg. Jaarlijks met het Nivel daarom hoe patiënten de toegang tot de zorg ervaren. Hierin belicht het twee onderdelen: de mate waarin patiënt afzien van zorg vanwege de kosten en de wachttijden voor een afspraak met een medisch specialist na een doorverwijzing. 

Door: Nationale Zorggids
Bron: Nivel, https://www.nivel.nl/nl/nieuws/minder-mensen-zien-af-van-zorg-vanwege-de-kosten, geraadpleegd op 16-02-2021