Normal_medicijnen_geneesmiddelen_pillen_pijnstiller

Om de stijgende uitgaven aan dure geneesmiddelen te beteugelen, zijn ingrijpende wijzigingen in overheidsbeleid noodzakelijk. In een opiniestuk in NZa-Specials betoogt de Nederlandse Zorgautoriteit dat er landelijke regie moet komen op dit onderwerp. De prijs van dure geneesmiddelen speelt op dit moment namelijk pas te laat een rol in de procedure van onderzoek naar een geneesmiddel totdat het voorgeschreven kan worden aan patiënten. Dit meldt de NZa. 

Pas als dure geneesmiddelen op de markt komen, wordt de prijs duidelijk. En dan is het te laat om nog effectieve prijsonderhandelingen te voeren. De prijs van een medicijn is geen argument voor de patiënt, niet voor de voorschrijver (de arts) en niet voor de betaler (zorgverzekeraar). Uitzondering hierop zijn de geneesmiddelen die in de sluis komen.

Hetzelfde belang

De NZa constateert dat alle spelers in de markt voor gepatenteerde geneesmiddelen hetzelfde belang hebben: het bewaken en bevorderen van de toegankelijkheid van geneesmiddelen. Zelfs als de effectiviteit van nieuwe middelen nog onbewezen is. De overheid is dan ook niet in staat de toegang tot een (al dan niet bewezen) effectief geneesmiddel te weigeren vanwege de prijs. Ook stimuleert de overheid de komst van nieuwe medicijnen door geneesmiddelenfabrikanten extra te beschermen tegen concurrentie. Gevolg hiervan is dat de toch al hoge prijzen ook lang hoog kunnen blijven.

Ingewikkeld probleem

De afgelopen decennia zijn er veel nieuwe dure medicijnen op de markt gekomen. Om de betaalbaarheid in de greep te houden is meer nodig dan het nemen van maatregelen binnen de huidige verdeling van taken en rollen. Het is een ingewikkeld probleem. Het vraagt om herbezinning op de inrichting van de gehele keten en de taken en bevoegdheden hierin van registratie autoriteiten, het Zorginstituut en toezichthouders waaronder de NZa.

Door: Nationale Zorggids