Normal_stethoscoop_rekening_factuur

Zorgaanbieder Zorg voor Elk uit Utrecht heeft een boete van 270.000 euro gekregen vanwege een onvolledige administratie. Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), die de boete heeft opgelegd, kon de zorgaanbieder op meerdere dossiers helemaal geen administratie overleggen. Voor andere cliënten zat alleen de indicatiestelling in het dossier, maar ontbrak de planning en tijdsregistratie. Dit meldt de NZa. 

Na een melding van een zorgverzekeraar die vermoedde dat de declaraties van Zorg voor Elk onjuist waren, startte de NZa een onderzoek. De zorgaanbieder declareerde de prestatie verpleging en verzorging, maar leverde vermoedelijk alleen huishoudelijke hulp.

Zorgaanbieders moeten een administratie voeren waaruit blijk dat welke prestaties bij welke client wanneer zijn geleverd. Het is van groot belang dat zorgaanbieders een volledige en juiste administratie voeren, zegt de NZa. Want zonder een deugdelijk administratie valt niet te controleren of zorggeld rechtmatig is besteed. Een onvolledige administratie werkt misbruik van zorggelden in de hand.

Na een informatieverzoek voor de administratie heeft Zorg voor Elk drie dozen met losliggende papieren aangeleverd. Op grond hiervan en een toelichting van de bestuurder van de zorgaanbieder acht de NZa heft aannemelijk dat Zorg voor Elk slechts huishoudelijke hulp heeft geboden, maar verpleging en verzorging heeft gedeclareerd.

Daarom krijgt de instelling een boete opgelegd. Aangezien de activiteiten door Zorg voor Elk inmiddels zijn stilgelegd, wordt de voormalige eigenaar van het bedrijf volledig aansprakelijk gesteld.

Door: Nationale Zorggids