Normal_slaap_slapen_bed_voeten

De zorg voor mensen met slaapapneu kan beter. Nu bestaat het risico dat patiënten onnodig bepaalde zorg krijgen, omdat goede wetenschappelijke onderbouwing over de effectiviteit ervan ontbreekt. Ook is het zorgtraject voor mensen met slaapapneu niet in alle Nederlandse ziekenhuizen hetzelfde, wat kan leiden tot kwaliteitsverschillen. Dit blijkt uit het ‘Zinnige Zorg - Verbetersignalement Obstructieve slaapapneu’, van Zorginstituut Nederland, zo meldt het instituut. 

Bij obstructieve slaapapneu stoppen mensen tijdens de slaap regelmatig korte tijd met ademhalen. Ze zijn hierdoor overdag vaak overmatig slaperig en chronisch vermoeid, waardoor hun kwaliteit van leven vermindert.

Slaapregistratietest

Mensen bij wie een vermoeden bestaat dat ze slaapapneu hebben, ondergaan meestal als eerste stap een slaapregistratietest. Er zijn twee soorten tests: de polygrafie (meet ademstops) en de polysomnografie (meet ademstops en hersenactiviteit). Uit onderzoek blijkt dat een polygrafie even betrouwbaar de diagnose stelt als een polysomnografie bij verdenking op slaapapneu, terwijl het patiëntvriendelijker is en bovendien goedkoper. Beide manieren om een diagnose te stellen worden nu nog vanuit het basispakket vergoed.

Ontbreken wetenschappelijk bewijs

Uit het verbetersignalement blijkt verder dat wetenschappelijk bewijs ontbreekt voor het klinische nut van de slaapendoscopie. Die wordt ingezet om te kunnen bepalen of een operatie nodig is. Ook ontbreekt wetenschappelijk bewijs dat mensen zonder specifieke OSA-klachten maar met hoge bloeddruk of een hartritmestoornis, baat hebben bij OSA-zorg. In de meest recente richtlijn voor slaapapneu wordt dit aanbevolen, “zonder dat is aangetoond dat dit tot gezondheidswinst leidt”.

Twee standpunten

Het Zorginstituut gaat een standpunt innemen over de vraag of de polysomnografie en de OSA-zorg bij mensen zonder slaapapneuklachten (maar met hoge bloeddruk of hartritmestoornis)m nog langer vanuit de basisverzekering vergoed mogen worden.

Effectieve OSA-zorg blijft in pakket

Effectieve OSA-zorg die via de basisverzekering wordt vergoed staat in het verbetersignalement niet ter discussie. Zorg wordt vergoed vanuit het basispakket als wetenschappelijk vaststaat dat deze effectief is voor patiënten. Als pakketbeheerder is het de wettelijke taak van het Zorginstituut om te beoordelen of zorg voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ en daarmee in het basispakket thuishoort.

Partijen gaan werken aan kwaliteitscriteria

Zorgverleners, de patiëntenvereniging en de zorgverzekeraars hebben toegezegd met de verschillende verbeterpunten van het verbetersignalement aan de slag te gaan. Daarnaast wordt de wijze waarop ziekenhuizen hun OSA-zorg organiseren verbeterd, met kwaliteitscriteria waaraan zorg moet voldoen.

Door: Nationale Zorggids