Normal_pexels-pixabay-40568

Met ingang van 1 januari 2022 zijn er nieuwe regels en processen (bekostigingsstructuur) voor de forensische zorg (fz) en geestelijke gezondheidszorg (ggz). Dit houdt in dat aanbieders van deze zorgsoorten vanaf die datum via een nieuwe, generieke, declaratiestandaard de door hen geleverde zorg moeten declareren. Dit meldt Vektis. 

René Ostheimer is productowner Standaarden, Tarieven & Prestaties bij Vektis. René: “De aanpassing ten opzichte van de huidig gebruikte standaarden is zo groot, dat het niet mogelijk was om deze te updaten. Deze nieuwe standaard is ontwikkeld in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Dienst Justitiële Inrichting (DJI) van het ministerie van Justitie, die verantwoordelijk is voor de forensische zorg.

Wennen aan de nieuwe situatie

Alhoewel de daadwerkelijke wijziging pas begin volgend jaar in gaat, zijn de belangrijkste documenten van de 1.0 versie van de standaard al gepubliceerd. Het implementeren van een nieuwe standaard kost veel tijd, bijvoorbeeld omdat softwareleveranciers de systemen van de aanbieders van deze zorgsoorten moeten aanpassen op de nieuwe situatie. Door alle informatie nu al ter beschikking te stellen, kunnen zij daar een start mee maken. Bovendien moeten zorgaanbieders wennen aan de nieuwe manier van declareren. De overige documenten die de implementatie van de standaard ondersteunen, volgen in de komende weken.

Minder administratieve lasten

In deze generieke standaard, met de naam GDS801, wordt gebruikgemaakt van het zogenaamde xml-formaat.  Een generieke standaard is flexibeler en maakt het makkelijker om controles op de juistheid van de declaratie uit te voeren. Hiermee verminderen we de administratieve lasten voor zowel declarant (de zorgaanbieder) als betaler (zorgverzekeraar of DJI). De geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg zijn de eerste zorgsoorten die vanaf 2022 met deze generieke standaard de geleverde zorg declareren. 

Door: Nationale Zorggids