Bloeddruk meten

We zijn tegenwoordig met zijn allen steeds meer thuis. Ook medische zorg verschuift steeds meer richting thuis. Veel mensen bezitten een bloeddrukmeter en doen zelf de metingen. Maar wat is nu eigenlijk de normale bloeddruk in een thuissituatie? 

Wat is normale bloeddruk en wie bepaalt dat?

Voor een goede bloedsomloop en functioneren van ons lichaam hebben we een goede bloeddruk nodig. Door allerlei oorzaken kan de bloeddruk echter te hoog of te laag zijn. Dit is geen ziektebeeld maar wel een belangrijke oorzaak van het ontstaan van hart- en vaatziekten.  

Voor een zorgvuldige bepaling van een gezonde normale bloeddruk hebben vooraanstaande medici zich verenigd in de Europese organisatie van cardiologen (ESC) en de Europese organisatie voor hypertensie (ESH). Zij bepalen de richtlijn voor normale bloeddruk en adviseren artsen over behandelmethoden en nieuwe bevindingen.

De norm voor normale bloeddruk is vastgesteld op maximaal 140 mmHG bovendruk (systolisch) en 90 mmHG onderdruk (diastolisch). In de laatste afspraken over deze norm is er een belangrijke grens bijgekomen voor normale bloeddruk bij ouderen en normale bloeddruk in een thuissituatie.

Verschil thuis bloeddruk meten of bij de arts

Huisartsen adviseren steeds vaker om thuis de bloeddruk te meten. Dit heeft meerdere redenen. In de praktijk zien artsen zeer regelmatig dat de bloeddruk schommelt tijdens metingen in de spreekkamer. Dit kan te maken hebben met stressfactoren die ter plaatse optreden. Het stellen van een diagnose en voorschrijven van medicatie is dan niet voldoende onderbouwd. Door thuis te meten ontstaat er een meer realistisch beeld van de bloeddruk. Onderzoeken tonen aan dat de bloeddruk thuis gemiddeld 5 tot 10 punten lager is dan bij dokter. Andersom bestaat ook maar komt niet veel voor. Het advies om thuis bloeddruk te meten is tegenwoordig al vanaf veertigjarige leeftijd.

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) houdt de volgende waarden aan: de bovengrens voor normale bloeddruk thuis is 125 mmHG voor de bovendruk en 80 mmHG voor de onderdruk. Deze waarden gelden voor de leeftijd tot 65 jaar. Voor 65+ geldt een bovengrens van 135 mmHG bovendruk en 85 mmHG onderdruk.

Thuis meten? Koop een klinisch gevalideerde bloeddrukmeter!

Met klem wordt geadviseerd door het NHG om uitsluitend een bloeddrukmeter te kopen die klinisch gevalideerd is. Dit wil zeggen getest op betrouwbaarheid door medici. Hiervoor zijn verschillende instituten zoals het DABL instituut en het hier meer bekende Stride BP. Dit zijn onafhankelijke organisaties die bloeddrukmeters beoordelen via wetenschappelijk onderzoek. Op dit moment is marktleider Omron met afstand het meest populair en geldt als zeer betrouwbaar. Tip: bloeddrukmeter Omron M6 Comfort (model 2020) geldt als best geteste model van dit moment.   

Conclusie

Voorkom hart- en vaatziekten door zelf de bloeddruk te meten en weet of u een normale bloeddruk hebt. Meten in verschillende situaties geeft een meer betrouwbaar beeld en helpt de arts een juiste diagnose te stellen. Belangrijk is om te letten op de kwaliteit van de bloeddrukmeter wanneer u er een gaat kopen.