Normal_geld__pennen__contract__afspraak

Alrijne is dit jaar overgegaan op horizontaal toezicht. Hiermee verstevigt de zorggroep de samenwerking met Zorg en Zekerheid, de grootste zorgverzekeraar in de regio Leiden. Alrijne en Zorg en Zekerheid zetten deze belangrijke stap om beter grip te houden op de zorguitgaven. Het uiteindelijk doel is de zorg toegankelijk en betaalbaar houden voor iedereen in de regio. Dit meldt Zorg en Zekerheid. 

Ivo van der Klei, lid Raad van Bestuur van Alrijne, is trots op de uitbreiding van de samenwerking met Zorg en Zekerheid. "Voorheen declareerde Alrijne de geleverde zorg. Zorg en Zekerheid controleerde achteraf of de declaraties terecht waren, tegen de juiste prijzen. Met de overgang op horizontaal toezicht krijgt Zorg en Zekerheid inzage in de maatregelen die Alrijne uitvoert voorafgaand aan een juiste declaratie. Dit vermindert de administratieve lasten voor beide partijen. Bijkomend voordeel is dat patiënten eerder inzicht krijgen in de gemaakte zorgkosten en het verbruik van het eigen risico."

Wederzijds vertrouwen

Alrijne is, na het LUMC, het tweede ziekenhuis in de regio Leiden dat horizontaal toezicht heeft ingevoerd. "Zorg en Zekerheid stimuleert horizontaal toezicht en daarmee het vooraf met elkaar in gesprek gaan over mogelijke risico’s in de registratieprocessen", zegt Henk Gerla, lid Raad van Bestuur Zorg en Zekerheid. "Wij zijn blij dat we als zorgverzekeraar met beide ziekenhuizen in de regio ook op dit thema samenwerken. Horizontaal toezicht gaat uit van gelijkwaardigheid en vertrouwen. Omdat we samen toezicht houden op de zorguitgaven, zijn we transparant naar elkaar en gaan we open de dialoog aan. Dit komt uiteindelijk ten goede aan onze verzekerden."

Door: Nationale Zorggids