Normal_geld__pennen__contract__afspraak

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ziet dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders van wijkverpleging voor 2021 meer afspraken hebben gemaakt over de organisatie van onder andere onplanbare nachtzorg, wijkgericht werken en digitale zorg. Over preventie en arbeidsmarkttekorten zijn nauwelijks afspraken gemaakt, terwijl die de druk op de wijkverpleging kunnen verminderen. Ook de kwaliteit van zorg blijft nog onderbelicht in contracten. Dit meldt de NZa. 

Ondanks dat er tijdens de coronapandemie gecontracteerd moest worden, zijn zorgverzekeraars en zorgaanbieders over het algemeen tevreden over het proces van de contractering. Corona speelde een grote rol bij het leveren en financieren van de wijkverpleging, maar dit leidde niet tot vertraging in het zorginkoopproces. Zorgverzekeraars zetten zich duidelijk in om de relatie tussen hen en zorgaanbieders te verbeteren, ziet de NZa. Ook met kleine zorgaanbieders. Meer nieuwe zorgaanbieders kregen een nieuw contract aangeboden voor dit jaar.

Contracteringsproces

Als het om het contracteringsproces en de informatievoorziening gaat, kunnen partijen nog stappen zetten. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars vinden beiden dat de afhandeling van een bijcontracteringsverzoek sneller moet. Dat duurt nu meestal tussen de één en drie maanden, net als de cliëntenstop die daarmee samenhangt. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars kunnen hier nog winst behalen. Het aandeel ongecontracteerde zorg is verder gedaald in 2019. Voor de cliënt zijn de (financiële) consequenties van ongecontracteerde zorg echter niet altijd op voorhand duidelijk.

Cliëntenstops

Bij de cliëntenstops doen zich onwenselijke situaties voor. Zo verwijzen meer zorgaanbieders cliënten bij een cliëntenstop niet door naar andere zorgaanbieders of naar de zorgbemiddeling van de zorgverzekeraar. Ook worden palliatieve zorg en spoedzorg niet altijd buiten de cliëntenstop gehouden, wat wel zou moeten. 

Door: Nationale Zorggids