Normal_zorgverzekering_geld_stethoscoop

Door zorguitval in verband met de coronacrisis dalen de kosten van de reguliere zorg in het basispakket in 2020 met 4,7 procent ten opzichte van 2019. Dat is een daling van 2,2 miljard euro. Daartegenover staan de extra coronakosten van 3,9 miljard euro. Daardoor stijgen de totaal gemaakte kosten in de Zorgverzekeringswet (Zvw) stabiel met 3,7 procent. Dit meldt Zorginstituut Nederland in het vierde kwartaalbericht 2020. 

De verwachte coronagerelateerde kosten in het basispakket komen 245 miljoen euro lager uit dan de verwachting uit het derde kwartaal van 2020. Een mogelijke verklaring voor de daling in de kosten is dat er meer inhaalzorg heeft plaatsgevonden dan verwacht. Inhaalzorg is zorg die tijdens de virusuitbraak is uitgesteld, maar later alsnog wordt geleverd. Daardoor zijn er minder continuïteitsbijdragen uitgekeerd aan zorgaanbieders.

Vooral fysiotherapie als paramedische herstelzorg

Tot nu toe hebben ongeveer 23.000 mensen gebruikgemaakt van paramedische herstelzorg na hun coronabesmetting. Sommige mensen hebben ernstige klachten of beperkingen tijdens hun herstel na een coronabesmetting. Op advies van het Zorginstituut heeft de minister van Medische Zorg voor deze mensen een tijdelijke regeling paramedische herstelzorg in het basispakket opgenomen. Deze herstelzorg kan bestaan uit fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek en logopedie. Maar liefst 89 procent maakt gebruik van fysiotherapie. Gemiddeld krijgt een patiënt 15 fysiotherapeutische behandelingen in 2 maanden. Dat komt neer op gemiddelde kosten van 449 euro per patiënt.

Langdurige zorg

In de langdurige zorg worden de extra coronakosten van de eerste golf geschat op 350 miljoen euro. Daarvan is 300 miljoen euro voor zorg in natura en 50 miljoen voor het persoonsgebonden budget (pgb). De definitieve extra coronakosten worden pas later dit jaar door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld.

Door: Nationale Zorggids