Normal_geld

In de zomer van 2021 is de generieke continuïteitsbijdrage van zorgverzekeraars aan zorgaanbieders definitief. Het kan zijn dat zorgaanbieders de bijdrage al hebben aangevraagd en ook een voorlopige bijdrage hebben ontvangen. Zij krijgen een versimpelde eindafrekening. Dit meldt Zorgverzekeraars Nederland. 

Zorgaanbieders kunnen sinds mei 2020 een generieke continuïteitsbijdrage aanvragen bij zorgverzekeraars. Aanvragers krijgen nu nog te maken met een voorlopige bijdrage. Medio dit jaar, wordt de bijdrage definitief vastgesteld. Maar omdat te kunnen doen, is de berekening die gehanteerd wordt versimpeld. Onder meer door deze door iedere zorgverzekeraar zelf te laten uitvoeren.

Inhaalzorg

Inhaalzorg wordt buiten beschouwing gelaten, zodat zorgaanbieders niet te maken krijgen met negatieve effecten van de vereenvoudiging  van de berekening. Alleen zelfstandige behandelcentra moeten nog even wachten op een definitieve continuïteitsbijdrage, omdat daar een andere vorm van bekostiging wordt aangehouden.

Door: Nationale Zorggids