Normal_ouderen__ouderenzorg__mantelzorg__ggz

Zorgverleners kunnen contact opnemen met het zorgkantoor voor hulp bij het regelen van verpleeghuiszorg. Een minderheid van de zorgverleners doet dit ook. Een derde van de zorgverleners weet niet dat zij hiervoor de hulp kunnen inroepen van het zorgkantoor. Daarom verdient het aanbeveling dat zorgkantoren meer bekendheid geven aan deze dienstverlening, zodat sneller de juiste zorg voor de cliënten geregeld kan worden. Dit blijkt uit een vragenlijstonderzoek met het Panel Verpleging & Verzorging van het Nivel, onder de wijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners huisartsenzorg (POHs), meldt Nivel. 

 

Zorgkantoren zijn verantwoordelijk voor het regelen van verpleeghuiszorg, die vallen binnen de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz-zorg kan ingezet worden in natura thuis, in een verpleeghuis of via een persoonsgebonden budget (pgb). Zorgverleners kunnen contact opnemen met het zorgkantoor voor hulp bij het zoeken naar passende verpleeghuiszorg, maar doen zij dat ook?

Weinig gebruik van bemiddeling

Bijna de helft van de wijkverpleging en de praktijkondersteuners (47 procent) heeft weleens contact opgenomen met het zorgkantoor vanwege het regelen van verpleeghuiszorg. De andere helft heeft daarover nog nooit contact gehad. Een belangrijke reden hiervoor is dat ze onbekend zijn met deze dienstverlening: slechts twee derde van de verpleegkundigen in de wijkverpleging en van de POHs weet dat zij contact kunnen opnemen met het zorgkantoor om te overleggen over een geschikt verpleeghuis of een wijkverplegingsorganisatie voor zorg thuis.

Positieve ervaringen met zorgkantoor

Een ruime meerderheid van de zorgverleners die contact opnamen met het zorgkantoor (67 procent - 89 procent, afhankelijk van de vraag), voelde zich geholpen: ze vonden dat het zorgkantoor met hen meedacht en gericht informatie en adviezen gaf, bijvoorbeeld over zaken als: het aanvragen van een indicatie voor verpleeghuiszorg, het inzetten van een pgb, het inzetten van cliëntondersteuners en het vinden van de juiste zorg voor de cliënt vanuit de Wlz.

Dienstverlening onder de aandacht

Een aanbeveling die uit het onderzoek voortkomt, is dan ook dat de dienstverlening die het zorgkantoor kan bieden bij het regelen van verpleeghuiszorg beter onder de aandacht van zorgverleners moet worden gebracht, om zodoende bij te dragen aan betere verpleeghuiszorg op maat. Zorgkantoren en beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland kunnen hierin het voortouw nemen in hun (online) communicatie.

Door: Nationale Zorggids 
Bron: Nivel, https://www.nivel.nl/nl/nieuws/rol-zorgkantoor-bij-regelen-verpleeghuiszorg-verdient-meer-bekendheid, geraadpleegd op 29-04-2021