Normal_zorgverzekering_geld_stethoscoop

Psychiater Cobie Groenendijk denkt dat de problemen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) zijn op te lossen door een nationaal zorgfonds in te voeren. De marktwerking in ons huidige zorgstelsel met verschillende verzekeraars, is volgens haar een gevaar voor de ggz. Dit meldt ggz.nl. 

“Instellingen laten goedkope basispsychologen zonder medische BIG-registratie diagnosen stellen en psychotherapie geven, terwijl dat door specialisten zou moeten gebeuren. De psychiaters met een BIG-registratie zetten steeds vaker alleen nog maar een handtekening, geven een recept, doen misschien een paar gesprekken”, aldus Groenendijk.

Ggz-instellingen hebben moeite met het invullen van standaard zorg en crisisdiensten hebben te weinig personeel. Zorgprofessionals zetten liever hun praktijk op, zodat ze weer het beroep waarvoor ze hebben gestudeerd kunnen uitoefenen. Er zijn steeds meer commerciële instellingen die lichte zorg leveren, terwijl dure zorg elders moet plaatsvinden.

Bestaanszekerheid

Door de bestaanszekerheid te vergroten, kunnen psychische klachten worden voorkomen, denkt Groenendijk. Gezondheidseconoom Wim Groot denkt dat de herinvoering van het ziekenfonds juist geen positief effect heeft. Ook het ziekenfonds kende voor 2006 lange wachtlijsten en verschillen tussen wie wel en wie geen hulp kan krijgen. Groot denkt bovendien dat de zorg er niet beter op zal worden.

“Terugkeer van het ziekenfonds is slecht voor de kwaliteit van zorg. Een essentieel element van de marktwerking in de zorg is de contracteervrijheid. Zorgverzekeraars zijn niet verplicht om met elke zorgaanbieder een contract aan te gaan. Zorgaanbieders zijn ook niet verplicht met elke zorgverzekeraar een contract te hebben.” Zonder selectieve contractering, verdwijnt een belangrijk middel voor betere kwaliteit van zorg.

Door: Nationale Zorggids