Normal_ouderen__ouderenzorg__mantelzorg__ggz

De Nederlandse Zorgautoriteit vraagt zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgkantoren om te reageren op de openbare consultatie over een sectoroverstijgende betaaltitel Zvw-Wlz. Hiermee kunnen zij afspraken maken over nieuwe (regionale) initiatieven die lastig te bekostigen zijn met de reguliere betaaltitels. De NZa verwacht dat dit kan bijdragen aan meer passende zorg voor patiënten. Reageren kan tot en met 31 mei 2021. Dit meldt de NZa. 

Met de sectoroverstijgende betaaltitel biedt de NZa partijen óver de schotten van de sectoren (bijvoorbeeld fysiotherapie en medisch-specialistische zorg) en óver de lijnen van de verschillende wettelijke domeinen (Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg) meer ruimte voor samenwerking en het samen leveren van zorg. Daarnaast geeft het zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgkantoren meer flexibiliteit en initiatief, wat naar verwachting leidt tot betere zorg voor de patiënt. De Zorgautoriteit denkt dat met een sectoroverstijgende betaaltitel meer ruimte ontstaat om zorg over de lijnen en schotten heen te organiseren en te betalen.

Sectoroverstijgende bekostiging in de praktijk

De NZa wil op basis van de uitkomsten van de consultatie het ministerie van Volksgezondheid adviseren over een concreet voorstel om sectoroverstijgende bekostiging mogelijk te maken. Daarom wil het graag van zorgverleners, vertegenwoordigers van patiënten en zorginkopers weten hoe zij denken over de invoering van zo’n sectoroverstijgende betaaltitel. De Zorgautoriteit nodigt ook branche- en beroepsorganisaties en zorgondernemers uit om te reageren. Om deze betaaltitel mogelijk te maken, zijn naar verwachting ook wijzigingen nodig in de wet- en regelgeving voor de Zvw en Wlz. De NZa hoort graag uit de praktijk welke aanpassingen nodig zijn.

Extra optie naast de reguliere bekostiging

De toezichthouder benadrukt dat het gaat om een aanvullende mogelijkheid voor (regionaal) maatwerk naast de reguliere bekostiging. Zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgkantoren mogen er gebruik van maken, maar hoeven dat niet.

Door: Nationale Zorggids