Normal_zorgverzekering_geld_stethoscoop

Marian Kaljouw en Sjaak Wijma, bestuursvoorzitters van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Zorginstituut Nederland, hebben een open brief geschreven aan bestuurders van beroeps-, patiënten- en cliëntenverenigingen in de eerstelijns, tweedelijns en langdurige zorg. In de brief staat dat de coronacrisis momentum biedt om de organisatie, aanbod en financiering van de zorg duurzaam te verbeteren, waarbij de principes van passende zorg leidend zullen zijn. De coronacrisis laat volgens de briefschrijvers zien hoe de zorg over een ‘ongekend aanpassingsvermogen’ beschikt. Dit meldt Zorginstituut Nederland. 

De open brief is één van de acties waarmee de NZa en het Zorginstituut partijen in de zorg bewust willen maken van de noodzaak om nauw samen te werken aan duurzame verandering in de zorg. Die verandering is nodig om de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Volgens de bestuursvoorzitters raakt iedereen daar steeds meer van doordrongen en is er de afgelopen jaren al veel gebeurd. Er bestaan tal van programma’s en projecten met als doel de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. “Alleen, duurzame verbetering bereiken we pas door samen te werken en samenhang aan te brengen”, aldus Kaljouw en Wijma.

Principes van passende zorg

Met als doel het samen in gang zetten van die duurzame verandering publiceerden het Zorginstituut en de NZa eind 2020 het advies ‘Samenwerken aan passende zorg: de toekomst is nú’. Veel partijen uit de zorg hebben hiervoor waardevolle input geleverd. Passende zorg is doelmatige, waardegedreven en effectieve zorg, zet in op gezondheid in plaats van ziekte, komt samen met de patiënt tot stand en wordt dichtbij georganiseerd.

Passende zorg ontstaat wanneer de organisatie en financiering van zorg meer in samenhang met elkaar wordt geregeld vanuit de behoefte van de zorgvrager. De veranderingen die hiervoor nodig zijn, zullen niet altijd eenvoudige beslissingen zijn, maar wel noodzakelijk. Ze vragen om lef en leiderschap, schrijven Kaljouw en Wijma. Zij roepen in hun brief partijen in de zorg op actief mee te doen en mee te denken, zodat de 4 principes van passende zorg over de volle breedte van de zorg een vertaling krijgen naar de praktijk.

Actieve oproep tot samenwerking

De brief zet verder uiteen welke stappen het Zorginstituut en de NZa al zetten, omdat passende zorg voortaan richtsnoer is voor de samenstelling van het verzekerde pakket, de bekostiging van zorg, het toezicht op zorgaanbieders en zorgverzekeraars en de risicoverevening. Om de input vanuit zorgpartijen daarbij te betrekken, wordt een actieve dialoog gevoerd, onder meer via verschillende online bijeenkomsten. 

Door: Nationale Zorggids