Normal_geld__pennen__contract__afspraak

Van 15 juni tot 29 juni is het aanvraagloket VECOZO nog één keer heropend. Gedurende deze periode kunnen zorgaanbieders die dat nog niet hebben gedaan, een financiële tegemoetkoming voor extra kosten tijdens de coronacrisis aanvragen. Dit meldt Zorgverzekeraars Nederland. 

Eerder was het loket open van 13 april tot en met 11 mei geopend voor zorginstellingen die meerkosten maakten door mondkapjes, beschermingsschorten te kopen en voorbereidingen op de anderhalvemetetersamenleving. Toch blijken er zorgaanbieders te zijn die de deadline hebben gemist en daarom gaat het loket nog één keer open.

Dit is de laatste kans voor zorginstellingen om de tegemoetkoming VECOZO aan te vragen. Na 29 juni is het loket definitief opgeheven.

Door: Nationale Zorggids