Normal_psycholoog_psychiater

Vandaag hebben Menzis en Pro Persona een onderhandelingsakkoord voor een driejarig samenwerkingscontract ondertekend. In de overeenkomst zijn ambitieuze afspraken vastgelegd over de toegankelijkheid en beschikbaarheid van zorg met behoud van kwaliteit van zorg. Met deze afspraken willen beide organisaties er onder meer voor zorgen dat cliënten beter herstellen, een snellere afname van klachten zien en beter deel kunnen nemen aan de samenleving, tijdens en na de behandeling. Dit meldt Pro Persona. 

In de meerjarenovereenkomst staan specifieke afspraken voor drie verschillende cliëntstromen, cliënten binnen de planbare zorg, cliënten met ernstig psychiatrische aandoeningen en de zorgintensieve cliënten.

Juiste zorg op de juiste plek

Met deze samenwerking krijgen beide organisaties meer mogelijkheden om mensen de juiste zorg op de juiste plek te bieden. Binnen de planbare zorg gaan wij mensen sneller naar de juiste behandeling begeleiden, waardoor zij met kortere wachttijden en zorgtrajecten goed geholpen zijn. Een doel is ook de cliënttevredenheid van deze groep boven het landelijk gemiddelde te krijgen. Voor de cliënten met een ernstige psychiatrische aandoening en intensieve zorgvragers zorgen de partijen voor goede toegankelijkheid en werken ze samen aan manieren om de zorg dichtbij te organiseren, zoals met GGZ in de Wijk en GGZ Buiten de Lijntjes. Ontwikkelingen in de regio, zoals vergrijzing,  toename van kwetsbare ouderen met psychiatrische problematiek, schaarste in professionals, consultatie, preventie en leefkracht vragen om een integrale regionale aanpak over de verschillende zorgdomeinen heen en in de gehele keten.

Betere verbinding

Beide organisaties gaan zich naast intensieve samenwerking de komende jaren ook inzetten om een betere verbinding met de huisartsen en organisaties binnen het sociaal domein te realiseren. Het moet makkelijker en duidelijker worden om mensen met ernstige psychiatrische klachten door te verwijzen en snel de juiste zorg te bieden. Met slimme innovaties en digitalisering en door meer aandacht te hebben voor een gezonde leefstijl willen Menzis en Pro Persona de mogelijkheden van de eigen regie van cliënten versterken. Beide organisaties willen met de afspraken ook werken aan minder werkdruk en meer aandacht voor de professionals.

Door: Nationale Zorggids