Normal_geld__portemonnee__muntgeld

VVD en CDA reageren positief op de wens van de SP om het verplicht eigen risico in de zorg in 2022 te bevriezen op het huidige bedrag van 385 euro. Hierdoor is de kans klein dat mensen die volgend jaar zorg nodig hebben meer geld uit eigen zak moeten betalen. Dit meldt Independer. 

Het verplicht eigen risico is het maximale bedrag dat je jaarlijks zelf betaalt voor de meeste zorgkosten die via de basisverzekering worden vergoed. De overheid bepaalt dit bedrag en maakt de hoogte ervan op Prinsjesdag bekend. Maar in 2018 werd het verplicht eigen risico tot eind 2021 bevroren tot een bedrag van 385 euro. Vaak wordt een verband gelegd tussen premiestijging en eigen risico. Als zorgverzekeraars meer inkomsten ontvangen doordat het eigen risico omhoog gaat zouden zij ruimte hebben om de premies minder hard te laten stijgen, legt Independer uit.

Niet alle zorgkosten vallen onder eigen risico

De overheid bepaalt niet alleen de hoogte van het verplicht eigen risico. Ze bepaalt ook welke zorgkosten eronder vallen. “Niet alle zorgkosten die worden vergoed door de basisverzekering vallen onder het eigen risico. Wij merken dat er nogal wat misverstanden zijn over waar je nu wél en geen eigen risico over betaalt. Bezoek aan de huisarts valt bijvoorbeeld niet onder het eigen risico, dat geldt ook voor verloskundige zorg en kraamzorg. Over medicijnen en behandelingen in het ziekenhuis betaal je wél eigen risico. Een overzicht van welke medische zorg wel of niet onder het eigen risico valt, vind je hier.

Politieke discussie

Er is al jaren politieke discussie over het eigen risico. Sommige politieke partijen willen het systeem afschaffen. Een van de redenen hiervoor is de gedachte dat mensen belangrijke zorg zouden mijden omdat het voor hen te duur is. Andere partijen denken dat het afschaffen van het eigen risico juist in de hand werkt dat mensen té gemakkelijk gebruik maken van zorg. Ook wordt er al lang gesproken over een maximum eigen-risicotarief van 100 euro.

Door: Nationale Zorggids