Normal_yulissa-tagle-lb6lbkbe1xa-unsplash

Uit onderzoek van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF) is gebleken dat veel ex-coronapatiënten zich te laat melden om voor de zogenaamde Paramedische Herstelzorgregeling in aanmerking te komen. Deze regeling vergoedt de kosten voor herstelzorg - in de meeste gevallen door een fysiotherapeut - tijdelijk vanuit de basisverzekering. Dit meldt het KNGF. 

De reden dat patiënten zich te laat melden om voor de regeling in aanmerking te komen , zo blijkt uit het KNGF-onderzoek, is dat zij vaak denken dat de klachten vanzelf zullen verdwijnen, of doordat zij aanvankelijk geen klachten hebben die zich na enkele weken alsnog openbaren. Dat laatste toont ook het onvoorspelbare verloop van het herstel na Covid-19- aan.

Minister Tamara van Ark maakte eind vorige week bekend dat de regeling Paramedische Herstelzorg voor ex-Covidpatiënten met een jaar verlengd wordt, dat patiënten 6 maanden de tijd krijgen om zich voor hulp te melden en dat een verwijzing van een huisarts volstaat om voor een tweede termijn van zes maanden vergoede paramedische zorg in aanmerking te komen. Het KNGF, dat al enkele weken geleden pleitte voor deze aanpassingen, is verheugd dat de regeling nu verruimd is.

Zorg verplaatst zich naar fysiopraktijken 

Het KNGF-onderzoeksrapport toont aan dat de zorg voor (ex-)Covid-19-patiënten zich - juist nu de ziekenhuizen steeds minder worden belast - massaal verplaatst naar de fysiotherapiepraktijken. De toename van het aantal door fysiotherapeuten behandelde patiënten (inmiddels meer dan 70.000) is het grootst in de leeftijdscategorie 50-59 jaar. Echter, ook jongere leeftijdscategorieën houden na een Covid-infectie last van (vaak ernstige) klachten en zijn daarvoor onder behandeling bij een fysiotherapeut. Zij maken ongeveer 20 procent van het totaal uit. Gemeten over alle leeftijdscategorieën is de verdeling man-vrouw, 64-36 procent.

De totale tijd die ex-Covidpatiënten bij fysiotherapeuten in behandeling zijn kan bij een gemiddelde van ongeveer 140 dagen, oplopen tot ruim 200 dagen. Daarbij is vaak sprake van een behandelfrequentie van twee keer per week.

Goed informeren

"De drukte op ic’s verplaatst zich nu duidelijk naar de fysiotherapiepraktijken. Dat betekent dat heel veel praktijken het druk hebben. Die druk zal voorlopig zeker niet afnemen, want bij elke meting die we doen, lopen de aantallen patiënten, de behandelduur en de behandelfrequentie op. Het helpt daarbij niet dat nog teveel patiënten niet weten dat fysiotherapie bij coronaherstelzorg wordt vergoed. Ik vertrouw er daarom graag op dat huisartsen en medisch specialisten zichzelf en hun patiënten goed informeren over deze regeling, zodat deze patiënten op tijd de zorg krijgen die ze absoluut nodig hebben", aldus KNGF-voorzitter Guido van Woerkom.

Door: Nationale Zorggids